1)”Zaten bu şehri tanımak istiyorsan yaya dolaşacaksın.” Hangi cümle türüne örnektir? a-Şartlı birleşik cümle b-Bağlı cümlec-Basit […]