4 adet test 4 adet klasik 1.Soru: Which statement is equivalent to the following statement? pt->x_center […]
Queue https://www.geeksforgeeks.org/queue-set-1introduction-and-array-implementation/ Circular Queue https://www.geeksforgeeks.org/circular-queue-set-1-introduction-array-implementation/ Stack https://www.tutorialspoint.com/cplusplus-program-to-implement-stack-using-array Dynamic Memory Allocation
Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans […]
Program to Calculate Average Using Arrays https://www.programiz.com/cpp-programming/examples/average-arrays Find Frequency of Characters of a String Object https://www.programiz.com/cpp-programming/examples/frequency-character […]
Pointers & Arrays Diğer dillerde adreslemeyi compiler yapıyorc++ programcıya adresler üzerinden işlem yapmaya olanak sağlıyor Decleration […]
Arrays Bir dizi bellekte ardışık olarak saklanmak zorundadır. Çünkü elemanlar arası gezinti yapabilmek için veri bellekte […]
Function overloading Using the same name in the same scope(class) Örneğin Aynı scope içerisinde aynı isme […]
Nested Loops https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_nested_loops.htm Döngü veya karar yapısı tek bir ifade içeriyorsa küme parantezi olmadan da çalışır […]
Global and Local variables Local variables Herhangi bir fonksiyonun içinde tanımlanan veya parametresi olan değişkenlere local […]