Harvard Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliğine Giriş dersine artık Türkçe olarak erişebilirsiniz. Bu projede emeği olan herkese teşekkürlerimi […]
Ağlar TCP – IP Donanım Cihaz Donanım Kablo Topoloji OSI Modeli
Bugün Asis firmasından 2 kişi sınıfla görüşmeye geldi soru cevap şeklinde geçen derste aldığım notlar aşağıdadır. […]
https://www.geeksforgeeks.org/computer-organization-risc-and-cisc/
RS-232 Dsl sayısal abone hattı internet almamız için kullanılan teknoloji Adsl: asimetrik dsl 802.11 Arp (address […]
Veri Yapıları Veri: anlamlı ya da anlamsız her şey Bilgi: veriler üzerinden çıkardığımız anlamlı fikirlerdirİlk derslerde […]
Intranet, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine […]
Veritabanı Birbirleliyle ilişkili verileri ayrı tablolarda tutmamızı ve bunlar üzerinde işlem yaparken hızlı bir şekilde cevap […]
İşletim sisteminden beklenen işlevler Yazılım donanım bütünlüğünün sağlanması Kaynak yönetimi Kullanıcı sistem arasındaki uyumun ilişkinin sağlanması […]
Ödev: Yorumlamalı diller ve derlemeli diller arasındaki farklar neler?
Bölüm 1 Bilgisayar bilimi donanım ve yazılım şeklinde ikiye ayrılır. İkisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Veri […]